Reguły gry
law

Wynajmujący wypożycza Najemcy do użytku motocykl, na warunkach określonych w niniejszej umowie.

Najemca musi spełniać następujące warunki:
- ukończone 24 lat
- posiadanie ważnego prawa jazdy kat. A2 lub A
- uiszczenie należności za wynajem z góry
- zawarcie (podpisanie) umowy wynajmu,
2. Najemca wpłaca kaucję w ustalonej wysokości gotówką.
Kaucja podlega całkowitemu lub częściowemu zwrotowi przy oddaniu motocykla.
Utrata kaucji lub jej części jest uzależniona od następujących sytuacji:
- uszkodzenie wypożyczonego motocykla (koszty naprawy w serwisie),
- braku pełnego zbiornika paliwa w zwróconym motocyklu (koszt uzupełnienia brakującego paliwa),
- nie oddanie motocykla w terminie, opłata dodatkowa - 50zł za każdą godzinę opóźnienia,
- zgubienia dowodu rejestracyjnego, dowodu ubezpieczenia lub kluczyków,
Kaucja przepada w następujących sytuacjach:
- spowodowanie kolizji z własnej winy i wydanie oświadczenia innemu użytkownikowi pojazdu
- użyczenie motocykla innym osobą niż widniejącym w niniejszej umowie
- opuszczenie granic Rzeczypospolitej Polskiej bez zgody Wynajmującego

pogoda
co jeżeli zamówiłeś jazdę a pogoda nie dopisała?

bez dodatkowych kosztów zwyczajnie zmienimy termin na dogodny


opłata serwisowa

Zasady sa proste - żadnych ukrytych opłat, nie pobieramy żadnej dodatkowe opłaty za serwisowanie, nie ma również limitu kilometrów! Sprzęty są zawsze przygotowane, jedyne czego potrzeba do smar do łańcucha

kontakt
mobile:   694-699-186

zbyszek@durczok.eu
}